NewHotel(819045) - Top NewHotel(819045) - Outdoor NewHotel(819045) - Rooms NewHotel(819045) - Lobby NewHotel(819045) - Bar NewHotel(819045) - Pool NewHotel(819045) - 6 NewHotel(819045) - 7 NewHotel(819045) - 8 NewHotel(819045) - 9 NewHotel(819045) - 10 NewHotel(819045) - 11 NewHotel(819045) - 12 NewHotel(819045) - 13 NewHotel(819045) - 14 NewHotel(819045) - 15 NewHotel(819045) - 16 NewHotel(819045) - 17 NewHotel(819045) - 18 NewHotel(819045) - 19 NewHotel(819045) - 20 NewHotel(819045) - 21 NewHotel(819045) - 22 NewHotel(819045) - 23 NewHotel(819045) - 24 NewHotel(819045) - 25 NewHotel(819045) - 26 NewHotel(819045) - 27 NewHotel(819045) - 28 NewHotel(819045) - 29 NewHotel(819045) - 30 NewHotel(819045) - 31 NewHotel(819045) - 32 NewHotel(819045) - 33 NewHotel(819045) - 34 NewHotel(819045) - 35 NewHotel(819045) - 36 NewHotel(819045) - 37 NewHotel(819045) - 38 NewHotel(819045) - 39 NewHotel(819045) - 40 NewHotel(819045) - 41 NewHotel(819045) - 42 NewHotel(819045) - 43 NewHotel(819045) - 44 NewHotel(819045) - 45 NewHotel(819045) - 46 NewHotel(819045) - 47 NewHotel(819045) - 48 NewHotel(819045) - 49 Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Top Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Top Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Meeting Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Meeting Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Top Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Top Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Top Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Basics Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Outdoor Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Rooms Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Lobby Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Bar Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Meeting Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Recreation Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Pool Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel - Miscellaneous

Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel

Onna, Japan, Asia

Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel is a 9 minute walk from the beach. Near to the hotel guests can find activities like snorkelling, diving and horse riding. The property features an outdoor pool, a 24/7 fitness centre and 3 restaurants. Free Wi-Fi, concierge services and ticket service are available. A souvenir shop and free parking are on-site. The rooms offer a living area with a sofa, an outdoor seating area and a kitchen. The rooms at the hotel have a TV.

Check dates for prices

Check Availability

loading

No availabilty on selected dates

Select new dates

 

Cheapest room

 

total for your stay

View Rates

Five star

 

Size

 • 333 rooms
 • 242 suites
 • 12 floors

Style

Location

Amenities

 • Air Conditioned
 • Concierge Desk
 • 24 Hour Front Desk
 • Business Center
 • Laundry and Valet Services
 

Enter dates above to view live rates and availability

Check Availability

Cancellation policy

Cancellation policy may vary depending on room and rate type 

Guarantee policy

Guarantee policy may vary depending on room and rate type 

 

Please note:

Cancellation and guarantee policies may vary by rate and room type and full details can be found once you proceed to the next step. Fees and any applicable deposits may not include tax and are subject to change, please inspect the price breakdown once you have selected a room.  Extra-person charges may apply and vary depending on hotel policy. Any special requests are subject to availability upon check-in, cannot be guranteed and may incur additional charges.

 
 

Out and About Gay Travel Guides are available at each and every World Rainbow Hotel. They are prepared by the concierge and staff at the hotel and aim to provide you with up to date information about the local gay and lesbian scene.

Find out more about Out and About Gay Travel Guides here.

You can add your comments and suggestions about the local gay scene at this hotel.

 

Add your voice

 
 
 
 

About the Location

Street Address

904-0413 Okinawa,
Onna, Japan,
904 0413, Asia

 
 
 
 

Why Book With Us?

 • Exceptional & carefully chosen hotels
 • Popular gay & lesbian destinations
 • Authentic gay & lesbian welcoming
 • Free "Out & About" gay travel guides
 • Best rate available guaranteed
 • Secure and simple online booking
 • Don't pay until you stay*
 

LGBT News

 

Website powered by Zolv.com and hotelzon